Vombat – koalaens nærmeste slægtning

Hvor meget vejer den? Omkring 30 kg

Hvor lever den? I Australien og på Tasmanien

Hvor stor bliver den? Op til 1,2 meter

Hvor længe er den drægtig (gravid)? 20-22 dage

Hvor mange unger får den? 1 ca. hvert andet år

Hvor længe lever den? 5-15 år

Vombat

En del af pungdyrfamilien

Vombatter er nogle bjørnelignende pungdyr, der kan blive over 1 meter lange. Deres nærmeste slægtning er koalaen, som er et andet medlem af pungdyrfamilien, der også lever i Australien. Der findes i dag tre forskellige arter af vombatter, som alle lever i Australien eller på Tasmanien.

For bare få tusinde år tilbage i tiden gik der kæmpevombatter rundt på størrelse med små næsehorn.

Fra 2 centimeter til 1,2 meter
Ved fødslen er vombatungen ikke andet end cirka to cm lang og vejer omkring to gram. Når den er født, vil den ligesom andre nyfødte pungdyr, suge sig fast til dievorten i pungen på moderen. Her vil den ligge og vokse de næste otte måneders tid, indtil den er på størrelse med en lille bold. Når den er parat til at forlade pungen, følger den moderen meget tæt, indtil den er næsten to år gammel.

Graver lange gange under jorden

Vombatten er udstyret med gnaver-agtige fortænder og kraftige kløer, som den bruger til at grave lange underjordiske gange med. For det meste sker det om natten, fordi vombatten typisk sover om dagen. Natten bruger den også til at søge føde, som primært består af græs, halvgræs, urter, bark og rødder.

Trusler
Af de tre arter af vombatter er den ene tæt på at uddø, en anden art er truet, mens arten almindelig vombat stadig findes mange steder men er i stærk tilbagegang. Det skyldes blandt andet, at mennesket ser dem som en form for skadedyr, idet de ødelægger jorden lidt ligesom en muldvarp gør. Derfor har man i gennem tiden indfanget store mængder af vombatter for at passe på jorden.

En anden grund er, at menneskets kvæg, der er spredt udover hele de områder hvor vombatten er udbredt, spiser vombattens føde.

Vombat