Vand

Vand er en betingelse for liv, og adgangen til frisk vand er derfor utrolig vigtig, hvis både mennesker og dyr skal have det godt.

Danmark er i forhold til mange andre lande heldige, fordi vi har adgang til drikkevand af en rimelig god kvalitet.
Det skyldes, at Danmark de sidste 20-30 år har gjort meget for at beskytte vores vandressourcer, så de ikke bliver forurenet.

To slags vand i verden

Jorden er et lukket system. Det betyder, at det er det samme vand, der eksisterer i dag, som eksisterede på jorden for millioner af år siden. Over 70% af jordens overflade er dækket med vand.

Der er to typer vand: saltvand og ferskvand. Saltvand indeholder meget salt, mens ferskvand har en opløst saltkoncentration på mindre end 1%. 97% af jordens vand findes i havene, og kun de resterende 3% er ferskvand og kan derfor bruges som drikkevand. Af ferskvandet er mere end 75% bundet i polernes iskapper. Saltvand kan godt bruges som drikkevand, men kun hvis det bliver afsaltet.

Af det vand, der findes på jorden, kan mennesket kun bruge 3 promille som drikkevand. Det svarer til, at hvis man hælder al jordens vand i en spand, så er det kun én skefuld, som man kan drikke. Dette vand findes i grundvandsmagasiner, floder og ferskvandssøer.

Pas på vandet

Vand er en dyrebar ressource, og derfor skal vi bruge det på en fornuftig måde. Ferskvand er kilde til liv, men det er også en ressource, der er truet. Hvis ikke vi passer på den, kan den risikere at slippe op.

Der er brug for ferskvand alle steder på jorden. I dag overstiger forbruget af ferskvand på verdensplan, det man kalder et bæredygtigt niveau. Det betyder, at der bruges mere vand, end vi har. Det skyldes blandt andet en stigning i verdens befolkningsantal, klimaforandringer og den store efterspørgsel på produkter som kød, sukker og bomuld, der kræver meget vand at producere.

WWF arbejder for at genoprette ødelagte ferskvandsområder og forbedre adgangen til vand, for at beskytte naturen, dyrene og menneskerne som bor i de udsatte områder. Siden 1900 er mere end halvdelen af ​​verdens vådområder forsvundet. De fleste af verdens største floder er ved at miste deres forbindelse til havet, så der er nok at tage fat på.

Bad facts
– En dryppende vandhane kan bruge op til 1 liter vand i timen. På en uge svarer det til et fyldt badekar.
– Når toilettet bare løber, kan det bruge op til 200 liter vand i døgnet. Det svarer til at skylle ud i toilettet 50 gange.

Havet er fuld af liv

Hvis du dykker ned under havets overflade, kan du hilse på alt fra delfiner til tanglopper. Der findes mange underlige skabninger dernede, som du måske aldrig har hørt om eller set. Havets natur og dyreliv er helt utroligt, men der findes desværre rigtig mange dyrearter i havet, som er mindst ligeså truede, som tigerne og pandaerne er på land.

De store havdyr som er truet
Hvalhajen er verdens største fisk på op til 18 meter. Den er meget truet, fordi den bliver fanget mange steder i det område, der kaldes Koraltrekanten. WWF har været med til at lave hvalhajturisme, som giver lokalbefolkningen en god mulighed for at tjene penge på hvalhajen. Så behøver de ikke længere at slå den ihjel for at tjene penge på at sælge produkter fra den. Men hvalhajen bliver desværre stadig fanget, og derfor er det ikke sikkert, hvor længe turister kan fortsætte med at komme til for at se de enorme hajer.

Havskildpadderne er truet af fangst, selvom det mange steder er ulovligt at fange havskildpadder. Deres skjold er mange penge værd, men tit fanges de også ved uheld, som bifangst på fiskernes langliner eller i drivgarn, og bliver derefter smidt døde ud i havet igen. En anden ting der truer havskildpadderne er, at deres ynglesteder, som er der hvor havskildpadderne ligger deres æg, også er under pres. Det kan skyldes klimaforandringer eller turisme.

Mere liv i havet

Djævlerokken er den største rokkeart i havet. Den kan blive op til seks meter i vingefang. På trods af navnet er djævlerokker meget fredelige dyr. I de senere år har lokale befolkninger i Indonesien fanget djævlerokkerne for at sælge deres skind og gæller. I nogle områder af Indonesien er man begyndt at fange så mange djævlerokker, at fangsten ikke længere er bæredygtig. Det er ikke ulovligt at fange djævlerokker i Indonesien i dag, men forskere advarer om, at der snart vil være brug for at indføre en form for beskyttelse.

Tracking af havdyr
Tracking er et engelsk ord, der betyder at følge noget. I WWF bruger man forskellige tracking metoder til at undersøge, hvordan nogle af havets dyr bevæger sig rundt og opfører sig. Man følger dyrenes bevægelser og levemåder for at lære mere om dem. På den måde kan man nemmere vide, hvordan man bedst beskytter dem.

Fun Facts
Vidste du, at klovnefiskens hjem er en giftig søanemone? Det er kun klovnefisken, som kan opholde sig i søanemonen, fordi den har noget særligt slim på kroppen, der beskytter den mod giften.

Havets fisk er under pres

Verdens fisk bliver udnyttet til det maksimale. Det betyder, at der fiskes alt for meget i verdens have. Situationen bliver ikke bedre af, at 25 % af alle de fangede fisk bliver smidt døde tilbage i havet. Det er et stort problem, som gør fiskeriet ubæredygtigt. Det betyder, at verdenshavene vil være tømt for bestemte arter af fisk om bare 40 år, hvis der ikke gøres noget ved problemet med det samme.

Det vil i sær gå ud over fiskerne, som mister deres levebrød, når de ikke længere kan tjene penge på at fiske. Men det vil også gå ud over millioner af mennesker i den fattige del af verden, der lever af at spise fiskene.

Bæredygtigt fiskeri
WWF Verdensnaturfonden arbejder i Danmark på at skabe en god og langsigtet plan for, hvordan vi fortsat kan fiske, uden det ødelægger havets dyreliv. Det kræver, at WWF taler med politikerne og får dem til at træffe de rigtige beslutninger, der gør fiskeriet i verden godt og bæredygtigt.

Det kræver samtidigt, at WWF taler med de danske virksomheder, der sælger fisk og skaldyr. De har også et ansvar for at stoppe overfiskeriet. WWF lægger pres på virksomheder, som handler med ubæredygtigt fangede fisk, og arbejder sammen med virksomheder, der sælger fisk, som er miljømærkede med ‘MSC’. MSC betyder, at man roligt kan spise fisken, fordi den er fanget på en god og bæredygtig måde.

Mere om bæredygtigt fiskeri

Der findes heldigvis mange fiskere, som fanger fisk med respekt for naturen, og der findes masser af fiskearter, hvor bestanden er sund og sagtens kan klare at blive fisket på. Problemet er, at det er meget svært at skelne de bæredygtige fisk fra de ubæredygtige, når de først ligger i køledisken i supermarkedet og hos fiskehandleren.

WWF Verdensnaturfonden har derfor lavet fiskerikampagnen, Hva for en fisk? Et centralt element i kampagnen er WWF’s fiskeguide, der hjælper forbrugerne med at træffe bæredygtige valg, når de køber fisk eller spiser fisk på restaurant. Find fiskeguiden og læs mere om kampagnen på www.hvaforenfisk.dk.

MSC er en garanti for bæredygtigt fangede fisk
MSC er det man kalder en ceritificeringsordning. MSC er en forkortelse, der står for Marine Stewardship Council. Det er den eneste ordning for vildtfangede fisk, der lever op til FN’s internationale standarder for miljømærkning. MSC belønner de fiskere, der fisker bæredygtigt, ved at sætte organisationens karakteristiske blå logo på de færdige produkter. Logoet giver derved forbrugerne mulighed for at træffe et bæredygtigt valg, når de køber ind.

Hvad er MSC?

MSC blev etableret i fællesskab af Unilever og WWF i 1997. I 1999 blev MSC en selvstændig organisation. MSC bygger på tre principper:

1) Fiskeriet skal udføres på en måde, der ikke fører til overfiskeri og nedfiskning af den udnyttede art. For de arter, der er nedfiskede, skal fiskeriet udføres på en måde, der fører til genopbygning af arten.

2) Fiskeriet skal udføres på en måde, der bevarer havets økosystem.

3) Fiskeriet er underlagt et effektivt forvaltningssystem, der respekterer lokale, regionale og internationale love. Fiskeriet er desuden underlagt standarder, der sikrer langsigtet udnyttelse.


MSC i Danmark

WWF Verdensnaturfonden arbejder sammen med producenter og supermarkeder for at få flere MSC produkter på hylderne. Læs mere om MSC på www.msc.org

Koraltrekanten

Koraltrekanten er verdens mest artsrige havområde, der spreder sig over de østlige dele af Malaysia, store dele af Indonesien, Filippinerne, Papua New Guinea og Solomon Øerne. Her lever nogle af jordens største og mest fascinerende havdyr såsom hvalhajer, djævlerokker og havskildpadder. Som navnet antyder, har området en trekantet afgrænsning på kortet. Koraltrekanten indeholder faktisk mere end 53 % af verdens koralrev, og mere end 75 % af de koralarter, vi i dag har opdaget.

Hvad er et koralrev?
Hvis du har prøvet at dykke, har du sikkert set nogle farverige plantelignende ting på bunden af havet. Det er koraller. Et større område med koraller kaldes for et koralrev. Det er ikke planter, selvom det kan ligne plantearter. I virkeligheden er koralrev bygget af kalk. Korallerne er sammensat af bittesmå dyr kaldet koralpolypper. En koral er derfor disse små dyr og skeletterne de efterlader, når de dør.

Hvordan får koraller deres farve?
De fleste koralpolypper har gennemsigtige kroppe og deres skeletter er hvide – ligesom menneskers. De får deres farve fra de alger, som bor inde i dem. Algerne giver nemlig farve, som kan ses igennem og derfor får korallerne flotte farver.

Dyr i Koraltrekanten

Koraltrekanten er hjem for en masse dyr. Det er her, at nogle af verdens vigtigste arter yngler og lever, som blandt andet tun. Næsten 50 % af verdens tunproduktion sker i dette område.

Ud over de fisk som man kan sælge, så er det store havområde hjem for over 40 % af verdens arter af koralrevsfisk, seks af verdens havskildpaddearter, 22 arter af delfiner, hvalhajer, hvaler, djævlerokker, søkøer, osv. Koraltrekanten er et sandt himmerige for havets skabninger. Så der er kun god grund til at beskytte området. 

Truslerne i Koraltrekanten
Trusler er der masser af. Indonesien er for eksempel verdens absolut største eksportør af hajfinner, der truer med at udrydde hajerne. Der bliver også brugt mange ødelæggende fiskerimetoder, som for eksempel dynamitfiskeri og giftfiskeri – og overfiskning har bragt mange fiskearter på grænsen til udryddelse. Klimaforandringer er samtidig en alvorlig trussel mod revmiljøerne i området. 

Fiskekroge redder havskildpadderne

Havskildpadden, som jo bruger det meste af sit lange liv i havet, er truet af fiskere. Fiskerne har ikke lyst til, at fange skildpadderne, men skildpadderne bider nogle gange på fiskernes krog alligevel. Og når det sker, så er det allerede for sent, for så er skildpadden død. Det kalder man for ”bifangst”. Fiskerne fisker efter bestemte fisk, men får nogle gange en skildpadde med, som de ikke kan bruge, og så smider de dem ud i havet. Men de er allerede døde.

Krogen galt i halsen
Heldigvis har man lavet en ny fiskekrog, som man kan bruge, der hvor havskildpadderne lever. Den nye fiskekrog er anderledes, fordi den har en C-form i stedet for en J-form. Den nye form betyder, at skildpadden ikke får krogen ”galt i halsen”. Så kan den overleve, selvom den bider på krogen. Faktisk viser en undersøgelse fra WWF, at bifangsten af havskildpadder kan falde med 90 %, hvis man bruger den nye krog, og samtidig får fiskerne flere fisk på krogen, som de gerne vil fange.

Danskerne spørger efter gode fisk
Desværre er krogen stadig ret dyr og lidt svær at få fat i for de lokale fiskere i Koraltrekanten – derfor er der endnu ikke så mange, der bruger den. I det mindste går det i den rigtige vej, og flere og flere fiskere er begyndt at bruge den. Det gør de bl.a. fordi vi (i Danmark) helst vil have fisk, som er fisket på den rigtige måde, og derfor må fiskerne købe krogen, hvis de fortsat vil sælge deres fisk til os. Krogen er en ny og smart måde at hjælpe de truede dyr på.