Ulv – intelligent dyr

Hvor meget vejer den? Op til 80 kg, men normalt 20-60 kg.

Hvor længe er hunnen drægtig (gravid)? Ca. 2 måneder.

Hvor mange unger får den
?
1-11 per kuld.

Hvor meget vejer ungerne, når de bliver født
?
0,5 kg.

Hvor længe lever den
?
Op til 13 år i naturen.

Udholdende jæger

Ulven kan veje op til 80 kg, hvilket er mere end selv de største hunde. Den er et meget intelligent dyr, og den er utrolig dygtig til at klare sig i mange forskellige slags områder. Den findes blandt andet i Nordamerika, Grønland, Europa, Sibirien, Himalayabjergene, Kina og Egypten. Der var ulve i Danmark indtil begyndelsen af 1800-tallet, hvor de sidste blev udryddet. I de senere år er der dog igen set ulve enkelte steder i Jylland, så måske er den ved at indvandre til landet.

Udholdende jæger
Ulve lever og jager i flok. Sammen kan de nedlægge byttedyr, der er mange gange større end dem selv såsom bisonokser, elge, moskusokser og rensdyr. I modsætning til løver, der hurtigt mister pusten, når de jager, kan ulve forfølge et byttedyr over mange, mange kilometer. En ulv kan trave 200 kilometer på en dag.

Ulve jager især store dyr om vinteren. Om sommeren lever de mest af smådyr som kaniner, harer, mus og fugle.

Hvorfor hyler ulve?
Ulve hyler for at snakke med andre familiemedlemmer på lang afstand og for at fortælle fremmede ulveflokke, at de skal holde sig væk. Det er især store ulveflokke, der hyler – mindre flokke er ikke så interesserede i opmærksomhed, for de kan nemmere tabe en slåskamp.

Ulvefamilien

En ulveflok har typisk 5-15 medlemmer, men kan have mange flere. Normalt består en flok af et forældrepar og deres afkom, så alle de yngre medlemmer af en flok er derfor søskende. Kun forældreparret får unger, men de ældre søskende hjælper også til med hvalpene. Efter en jagt tager alle voksne familiemedlemmer mad med hjem til de små i hulen.

Når ungerne er store nok til at kunne følge med de voksne, bliver de taget med ud på jagt, men de deltager ikke i selve jagten, før de er omkring 8 måneder gamle. I modsætning til hos løver får ulveungerne lov til at spise først af et byttedyr. Når en ung ulv selv bliver parat til at få unger, forlader den sin familie for at lede efter en mage og finde sig sit eget territorium.

Trusler
Fordi ulve kan tage husdyr, er de altid blevet forfulgt og dræbt af mennesket, og de er blevet udryddet i størstedelen af deres tidligere leveområde. Den anden store trussel mod ulve er, at deres levesteder bliver ødelagt, når mennesker laver naturen om til landbrugsområder eller bebyggelse.