TRUEDE DYR

Klodens vilde dyreliv er presset. På kun 40 år er klodens samlede bestand af fugle, fisk og pattedyr samlet set faldet med 60 procent. Det er ikke kun eksotiske dyr som elefanten og næsehornet, der er truede. Herhjemme har vi også dyr, der har svært ved at overleve. Hasselmusen, kirkeuglen og mange sommerfuglearter risikerer at forsvinde for altid.

HVORFOR ER VILDE DYR TRUEDE?

Der er mange grunde til, at vilde dyr har det svært. Men pilen peger desværre altid tilbage på os selv. Mennesker ødelægger de vilde dyrs habitater, som er dyrenes hjem. Det er for eksempel regnskovene eller verdenshavene. Vi inddrager naturen og bruger den til landbrug eller laver menneskelig beboelse eller veje. Samtidig ender alt for meget af vores plastik i verdenshavene, hvor det truer dyrenes overlevelse.

Desværre er der også mange, der dræber vilde dyr, fordi de kan tjene mange penge på at sælge deres skind eller andre dele af dyrene. Det er især de sjældne, eksotiske dyr som næsehornet, tigeren og elefanten, der bliver ofre for krybskytter. Det er selvfølgelig ulovligt.

HVAD KAN VI GØRE?

Det er selvfølgelig svært for dig at gøre noget for at redde en tiger, der går rundt i de sydøstasiatiske skove eller en orangutang i Borneo. Men du kan for eksempel melde dig ind i en organisation, der kæmper for dyrene og naturen. Er du medlem af PandaClub, så går din støtte til, at vi sammen kan gøre en forskel for klodens dyr.

Og så er det vigtigt, at du kommer ud i naturen og oplever den. Jo flere gode oplevelser, du får ude i naturen, jo bedre bliver du til at passe på den.

DET GØR WWF VERDENSNATURFONDEN

WWF Verdensnaturfonden har kontorer i over 60 lande, og hvert land arbejder med forskellige projekter. Så alt i alt har WWF projekter i over 100 lande. I Myanmar sætter vi for eksempel GPS-sendere på vilde elefanter, så vi kan holde øje med dem og sørge for, at de ikke bliver fanget af krybskytter. I Kenya renser vi havskildpaddernes strande for plastik, så havskildpadderne kan komme op på standen og yngle. Vores mål er at redde klodens vilde dyr og natur, fordi vi tror på en klode, hvor vilde dyr, natur og mennesker kan leve i harmoni med hinanden.