Søkoen – vandets elefant

Generelt: Søkøer har to ”familier”: Manater og dygonger og kan holde vejret i 20 minutter under vandet. 3 arter af manater og 1 dygong.

Længde: 3-4 meter lang.

Vægt: 200-900 kg.

Unge: 1 unge hvert andet år.

Drægtig (gravid): Ca. 1 år.

Levetid: 50-60 år.

Fjern familie med elefanten

Den er stor og godmodig og ligner ikke noget andet pattedyr. Søkøerne er beslægtede man elefanten. Det skulle man ikke tro.

Hvad er den?
Søkøer lever forskellige steder i verden, i lunt og varmt fersk – og havvand. De fire arter ser lidt forskellige ud og er forskellige størrelsen. Søkøer er de eneste vandlevende pattedyr, der udelukkende er planteædeer. De græsser på havbunden, spiser rødder, søgræs og flydende planter.  En søko æder 10-15% af sin kropsvægt – hver dag! Det svarer til 20-90 kg planter!

Venner med alle
Søkoen elsker lavt lunt vand. Den har ingen naturlige fjender. Desværre er søkoen alligevel en meget truet dyreart, fordi vi mennesker forurener, laver sluser, sætter fiskenet op og lignende – alle disse ting kan være farlige for en søko. Den er jo et pattedyr, der skal op og trække luft, og det gør den ofte. Derfor er den også tæt på vandoverfladen, hvor den kan blive ramt af både.

Havfruer
Når søko-hunnen har en unge kan man høre dem kommunikere med lyde. Ungen dier fra to svulmende bryster, der kan ligne kvindebryster. Når ungen dier ligger hunnen i vandoverfladen. Man regner med at sømænd har troet, at disse søkøer var havfruer og derved opstod ideen om havfruer i den græske mytologir. Ungen bliver hos sin mor i to år.