Næsehornsfugl – sætter sin kone i fængsel

Hvor lang er den fra næbspids til halespids? Op til 150 cm. hos de største arter.

Hvor lever de? I Asiens og Afrikas jungler.

Hvor mange æg lægger den
?
2-4 per kuld.

Hvor lang tid lever den
?
Op til 35 år.

Hunnen sidder og kukkelurer

Man kender i alt 54 forskellige arter af næsehornsfugle. På denne side viser vi blot en enkelt af dem. Når næsehornsfugle skal have unger, laver de en rede i et hul i et stort træ. Hannen burer sin hun inde i hullet ved at bygge en mur af ler for indgangen. Hunnen sidder og kukkelurer inde i hullet i flere måneder i træk. Hannen bygger dog ikke muren for at holde hunnen fanget, men derimod for at beskytte hende og ungerne mod rovdyr.

Øverst i muren efterlader hannen et lille hul, som der kan komme frisk luft ind ad, og som han fodrer hunnen igennem. Moren og ungerne skider også ud igennem hullet, så de ikke griser reden til.

Efter tre måneder er børnene blevet så store, at der ikke længere er plads til moren i reden. Så hakker hun hul på muren og hopper ud i det fri. Så snart hunnen er ude, bygger ungerne muren op en gang til. De kommer først ud en måneds tid senere.

Stangekamp i luften

Næsehornsfuglen har et stort horn på næbbet. Hornet er hult, og næbbet vejer næsten ingenting. Som rigtige næsehorn kan de store fugle bruge deres horn til at stange med, deres stangekampe foregår bare i luften. Næsehornsfuglene bruger deres lange, spidse næb både til at plukke små frugter med – de er især glade for vilde figner – og til at fange små byttedyr. De kan æde slanger, øgler, frøer og fugleunger. Når en næsehornsfugl skal sluge en frugt eller et byttedyr, kaster den maden op i luften og lader den falde lige ned i det åbne gab.

Hvordan kender man forskel på hannen og hunnen?
Hannen af denne næsehornsfugl har rødlige øjne, hunnen hvide.

Trusler
Mange steder  er næsehornsfuglene truede, fordi man fælder skoven, og fordi de store fugle bliver jaget som føde.