Marsvinet – Danmarks hval

Marsvinene er torpedoformede. Sammen med deres glatte hud uden hår giver det dem mindst mulig vandmodstand.

Det er med til at gøre dem til hurtige svømmere.

marsvin

Sky af natur

Marsvinet er Danmarks mindste og mest talrige hval. Det almindelige marsvin findes på hele den nordlige halvkugle. I Danmark er marsvinet almindeligt i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat samt bælterne, hvorimod det er ret sjældent i Øresund og i farvandet omkring Bornholm. Det er næsten forsvundet fra Østersøen øst for Bornholm.

Marsvinene er meget sky af natur og ses derfor ikke så ofte, selvom man er i et område, hvor der er masser af dem. Et marsvin lever som regel alene, med sin unge eller i små flokke.

God til at holde vejret
Ligesom for andre hvaler, er det nødvendigt for marsvinet at komme op til overfladen og trække luft indimellem. De kan dog holde vejret meget længere end mennesker, fordi de har et højere indhold af røde blodlegemer i blodet og musklerne. Disse blodlegemer fanger ilten, når marsvinet trækker vejret, og lagrer den, indtil den skal bruges. De kan dykke uden at trække luft i op til 10 minutter, men det mest normale er dog, at de trækker luft med 1-2 minutters mellemrum.

Gennemroder havbunden

Marsvinets kost er helt afhængig af, hvilke typer byttedyr der er det sted, det lever. Det spiser en lang række fisk, heriblandt torsk, sildefisk, fladfisk m.m., men tager også små blæksprutter. Marsvin fanger både deres bytte i vandet og ved at gennemrode havbunden efter bytte.

Sender lydbølger ud gennem panden
Ligesom andre tandhvaler har marsvinet et veludviklet sonarsystem, som det blandt andet bruger til at finde sit bytte med. Sonarsystemet fungerer ved, at marsvinet sender meget højfrekvente og stærke lydbølger ud gennem en fedtklump i panden. Fedtklumpen, som kaldes melonen, samler lydbølgerne til en stråle. Når strålen for eksempel rammer en fisk kastes lydbølgerne tilbage til marsvinet, som nu kender den præcise retning og afstand til byttet.

Trusler
Marsvinet er et fredet dyr, men hvert år er der alligevel flere tusind marsvin, der bliver dræbt af mennesker. Det sker, fordi marsvinene ved et uheld bliver fanget i fiskernes net. Hvis de ikke kan komme op og få luft, bliver de kvalt og dør.

marsvin