Klovnefisk – lever mellem dødens tentakler

Hvor lang er den? 8-16 cm.

Hvad æder den?
Bittesmå krebsdyr, alger og orme.

Hvor længe lever den
?
Op til 12 år i et akvarium.

klovnefisk

“Nemo”

De små, farvestrålende klovnefisk lever på koralrevene i Stillehavet og det Indiske Ocean. De er dårlige svømmere og sårbare overfor rovfisk, men de har fundet på en utrolig smart måde at overleve på: de gemmer sig imellem tentaklerne af søanemoner.

Søanemonerne ligner måske planter, men er i virkeligheden dyr i familie med brandmænd. Som brandmænd er de glubske rovdyr, der kan skyde bittesmå missiler med gift ind i byttedyr. Så snart et byttedyr, for eksempel en fisk, rører en søanemones tentakler, affyrer den sin gift, så dyret lammes. Derefter æder anemonen byttet. Men søanemonerne lader dog klovnefisken være i fred.

Bortset fra når klovnefisken er tvunget til at svømme ud efter noget at spise, bevæger den sig aldrig mere end 10-20 cm fra sin søanemone. Den kan leve det meste af livet i og omkring den samme anemone.

Betaler husleje

Til gengæld for at få lov til at bo i søanemonen betaler klovnefisken en slags husleje. Den sørger for føde til søanemonen ved at tiltrække andre fisk – enten nysgerrige fisk eller fisk, der er ude på at æde klovnefisken. Når de andre fisk svømmer ind til klovnefisken, rammes de af tentaklerne og bliver til anemonemad. Klovnefisken æder også søanemonens madrester, så anemonen holdes ren.

Han bliver til hun
Klovnefisk lever tit sammen i små grupper. I hver gruppe er der en han og en hun, der danner par og får unger. Hunnen er større end hannen. Desuden er der et par små undersåtter, som hverken rigtigt er han eller hun, de kan nemlig ikke parre sig. Når hunnen dør, sker der noget meget mærkeligt: hannen skifter køn og bliver til en hun, og i stedet bliver den største af undersåtterne til en han. Så har gruppen igen et par, der kan få unger.

Hunnen kan lægge 100-1000 æg ad gangen. Æggene bliver lagt et mørk sted tæt på søanemonen, så de er beskyttede. Faren våger over æggene, og efter en uge til halvanden kommer de små unger til verden.

Hvordan undgår klovnefisken at blive dræbt af søanemonen?
Den smører sig ind i en særlig slags slim, som den udskiller over huden. Slimen gør, at søanemonen ikke affyrer sine giftpile, når klovnefisken rører tentaklerne.

Trusler
Klovnefiskene er truet af, at koralrevene mange steder ødelægges.

klovnefisk