Havskildpadde – krybdyrenes store søfarere

Hvor meget vejer den? Normalt 50-200 kg, men læderskildpadden op til 900 kg.

Hvor lever den? Især i de varme have. 

Hvor længe lever den
?
Over 50 år.

havskildpadde

Krydser havet

Havskildpadder kan svømme flere tusinde kilometer hvert år. Når de skal yngle, vender de tilbage til nøjagtigt den samme strand, de blev født på – også selv om, de skal krydse havet for at komme til den.

Havskildpadderne udnytter havstrømmene, der fungerer som undersøiske transportbælter. De tager en havstrøm, ligesom vi ville tage toget. På den måde kan de spare på kræfterne på de lange svømmeture.

En havskildpadde kan være neddykket i en halv til en hel time af gangen. Faktisk kan den ligge på bunden og sove hele natten på bare én mundfuld luft.

Hvordan finder en havskildpadde rundt i havet?
I hjernen har havskildpadderne indbygget et kompas, der hjælper dem til at navigere og finde rundt på kryds og tværs af verdenshavene.

Viste du at, på Costa Ricas kyst kommer tusindvis af havskildpadder op for at lægge æg hver nat i yngleperioden. Ved at blive parret én gang har hunnerne nok sæd til at lægge æg fem gange eller mere.

Havskildpaddernes strande

Hvert år på særlige tidspunkter og på bestemte sandstrande kommer hunnerne i land om natten for at lægge æg. De graver en dyb rede i sandet og kan lægge mere end 100 æg per omgang. To måneders tid senere myldrer ungerne frem, og det er en farlig verden, der venter udenfor.

En masse rovdyr, rovfisk og hajer samles på og ved havskildpaddernes strande og æder de små unger som popcorn. Kun 1 unge ud af 1000 overlever, til den bliver voksen. De unger, der overlever massakren på stranden, svømmer for livet flere dage i træk, indtil de møder en havstrøm og lader sig føre bort i sikkerhed.

Hvor forsvinder ungerne hen?
I lang tid har det været et stort mysterium, hvor havskildpaddernes unger forsvandt hen de første par år af deres liv. Nu ved man, at de opholder sig ved små flydende øer af tang langt ude havet. Her lever de af smådyr som vandmænd, fiskelarver, krabber, rejer og snegle.

Trusler
Mange af havskildpadderne er truede. Hundredtusindvis af voksne havskildpadder er blevet fanget til føde eller på grund af deres fine skjold. Desuden indsamles havskildpaddernes æg, deres strande ødelægges for eksempel for at blive brugt til at bygge hoteller, og mange havskildpadder fanges i fiskenet.

havskildpadde