Gylden Løveabe – aben der altid har en tvilling

Hvor meget vejer den? 380-700 gram

Hvor lever den? Regnskovsområder i Brasilien i Sydamerika

Hvor længe er den drægtig (gravid)? 125-132 dage

Hvor mange unger får den? Typisk tvillinger

Hvor meget vejer ungen ved fødslen? 60 gram

Hvor længe lever den? 10-15 år

Gylden Løveabe

Kun familien dur

Løveaber er territoriale dyr. Det betyder, at de jager alle artsfæller fra en anden familie væk fra det område, hvor de selv holder til. Den enkelte familieflok består af et ynglepar og en samlet flok på 4-11 individer. Hunnen er den mest aggressive. Naturen har dog indrettet sig sådan, at slagsmål ofte undgås. Det vil sige, at både hannen og hunnen sætter duftmærker på grene og stammer. På den måde signalerer de helt enkelt: ”Her bor vi – hold dig væk!”. En anden måde de sender signaler på, er at skrige. De kan skrige højere end det menneskelige øre kan opfatte.

Familien står sammen
I naturen ser man hvordan moderen bærer rundt på sine nyfødte tvillinger. Hannen er dog flink til at hjælpe. Allerede når ungerne er to uger gamle, begynder han at afløse moderen mellem amme-perioderne. Når næste hold tvillinger kommer, tager de ældre unger sig også af sine nyfødte søskende.

Brasiliens regnskov

Den lever nogle ganske få steder i Brasiliens regnskov ud mod kysten. Det samlede antal af gyldne løveaber i naturen har været helt nede på under 100 individer, men ligger nu på omkring 400, der lever frit i naturen. De spiser for det meste insekter og frugter.

Trusler
Gylden løveaber hører til gruppen egernaber, og de har alle været meget eftertragtet gennem tiden. De er blevet skudt og skindet er solgt. Andre har også fanget dem i naturen for derefter at sælge dem videre til dyrehandlere og zoologiske haver. Gylden løveabe er stadig en meget truet art, men man har fundet ud af, at man kan få dem til at yngle i fangenskab, hvorefter de kan sættes tilbage i naturen. På den måde er den vilde bestand øget i de senere år.

Gylden Løveabe