BIODIVERSITET

Biodiversitet er på én gang meget enkelt og samtidig kompliceret. I et område med høj biodiversitet er der mange forskellige planter, dyr og levende organismer. I regnskoven er der for eksempel en høj biodiversitet. Man taler om biodiversitet på tre niveauer: gener, arter og økosystemer.

Gener

For hver art er der mange forskellige individer, der har forskellige gener. For eksempel har en sømrokke, der lever i Nordsøen, tilpasset sig livet i koldt vand, mens en sømrokke fra Middelhavet har tilpasset sig varmt vand. Det kan du se i deres dna. Jo flere individer med forskellige dna, vi kan bevare, jo stærkere står hele arten.

Arter

Det næste niveau er arter som for eksempel den afrikanske elefant eller den bengalske tiger. Er der mange arter i et naturområde, så er der høj artsrigdom og høj biodiversitet. Hvis arter forsvinder – og endda uddør – så falder biodiversiteten.

Økosystemer

Arterne lever sammen i økosystemer. For at bevare mange forskellige arter, må vi også bevare så mange forskellige økosystemer som muligt. Et økosystem er et samfund af planter, dyr og mikroorganismer og det miljø, det befinder sig i. Økosystemer findes på mange niveauer og i forskellige størrelser. En lille sø og det samfund af organismer, som lever i den, er for eksempel et økosystem.

Selvom der findes biodiversitet overalt på jorden, er den ikke helt ligeligt fordelt på klodens overflade. Nogle områder har et stort antal arter. På fire hektar regnskov i Congo er der 114 forskellige arter af træer. Mens der i hele Danmark, som er fire millioner hektar, kun er 70 forskellige arter af træer og buske.  

BIODIVERSITETEN ER I KRISE

Vi mister desværre rigtig mange arter, og over halvdelen af vores økosystemer på jorden er delvist ødelagte. Når en art uddør, kan den aldrig komme tilbage, og lige nu mister vi dem 100 til 1.000 gange hurtigere, end før vi mennesker bredte os på jorden.

En af de største grunde til at vi mister arter er, at vi ødelægger deres levesteder. Mennesker inddrager naturområder som jord og vand til landbrug, havbrug, beboelse med mere. Det går ud over skove, koralrev og andre økosystemer, hvor der ellers fandtes mange dyr og planter. Tigeren har for eksempel 95 procent mindre plads nu, end den havde engang. Samtidig er der i dag kun knap 4.000 vilde tigre i naturen. Engang var der 100.000!

En anden årsag til at vi mister biodiversitet er, at vi over-udnytter de ressourcer, vi får fra naturen. For eksempel når vi fisker flere fisk op fra havet, end hvad der er bæredygtigt, eller fælder for mange træer til, at de kan nå at vokse op igen. Der er også mange andre grunde til, at biodiversiteten er truet, for eksempel forurening, klimaforandringer og alt det, vi mennesker forbruger.  Lige nu er én million arter direkte truet af udryddelse.

I Danmark mister vi også arter. Rødlisten er en oversigt over truede planter, dyr og svampearter i Danmark. Et eksempel på et dyr på rødlisten er den hvide stork. I 1900 var der omkring 4.000 storkepar i Danmark. I dag er der kun op mod tre par tilbage.

HVAD KAN DU GØRE?

For at bevare klodens biodiversitet skal vi sætte ind på flere planer, men du kan også selv gøre lidt for, at arter i naturen har det godt.

Hvis du har en have, kan du tale med en voksen om at plante blomster, der er særligt gode for insekter og sommerfugle. Du kan også lade ‘døde’ træer være i stedet for at fælde dem. Det er der mange insekter, som vil blive glade for. Sæt et fad eller en underskål med vand fast på altankanten eller ude i haven, så fugle, sommerfugle og andre insekter kan få vand. Eller spørg, om I ikke skal sætte et foderbræt op til småfugle eller bygge et insekthotel, hvor mariehøns og andre insekter kan overvintre til om sommeren.

Sørg også for at komme ud i naturen, og vær nysgerrig på de dyr og planter, du møder. Så vil du automatisk blive klogere på, hvordan du bedst passer på dem.