Ålen – en ikke helt almindelig fisk

Åleblod indeholder gifstoffet ichthytoxin, der forhindrer blodet i at størkne.
Hvis bare 0,2 ml åleblod, indsprøjtes direkte i en hund, vil hunden formentlig dø af det.

Giften bliver dog nedbrudt ved 58-70 grader, og ålen er derfor ikke længere giftig efter almindelig tilberedning.

Ålen

Både i vand og på land

Ålen er en fisk, men den ligner ikke en almindelig fisk. Den har en lang slangelignende krop og er meget slimet. Ålen er en rovfisk, og den spiser alt lige fra orme, småfisk, krebsdyr og frøer til ådsler. Den søger føde ved bunden, hvor den er bedst beskyttet af den mørke farve på ryggen. Jagten på bytte foregår ofte i plumret vand om natten, hvor det er svært at se noget, men det er ikke noget problem for ålen, den er nemlig i stand til at finde sit bytte ved at bruge sin gode lugtesans.

Kan være både i saltvand, ferskvand og på landjorden!
Ålen er en meget speciel fisk, fordi den både lever i saltvand og ferskvand. I starten og slutningen af dens liv, lever den i saltvand. I de mellemliggende år lever den i ferskvand. Noget helt særligt ved ålen er, at den kan bevæge sig over land. Hvis den har brug for at finde nyt vand, kan den nemlig ”åle” sig over lange landstrækninger med fugtigt græs. Dette foregår som regel om natten, hvor der er mere fugtigt og mindre farligt.

Sargassohavet er det sted, hvor ålen rejser til for at føde sine unger.

Mysteriet om ålen

Man har forsket rigtig meget i ålen, men alligevel er der mange ting, man ikke ved om den – især om, hvordan den får unger.

Man mener, at ålen lægger sine æg i Sargassohavet, fordi det er der, man har fundet de små ålelarver, men man har aldrig fundet æggene, og man har aldrig fundet ål, der er i stand til at lægge æg, i naturen. Det er derfor et mysterium, hvordan ålene kommer til Sargassohavet, og hvordan de lægger deres æg.

Man ved til gengæld, at de voksne ål, som er klar til at få unger, mister deres evne til at æde. De svømmer altså hele vejen over Atlanterhavet, dvs. 5-7000 km, uden at æde noget. De vender ikke tilbage igen. Men det gør de små ålelarver, der med strømmen kommer til Europa og bliver voksne.

Trusler
Ålen er et truet dyr. Man mener, at ålebestanden nu er reduceret med 98% i forhold til, hvor mange ål, der var for 25-30 år siden. Ålen har derfor en risiko for at forsvinde fuldstændig.

Der kan være mange forskellige grunde til, at ålen er truet. Nogle vigtige grunde er:

  • at der fanges for mange
  • at vandet forurenes
  • at dens levesteder forringes af vandmølleanlæg, opstemninger, dræninger, kanaliseringer og inddæmninger
Ålen